Kontakt z nami:
Tel: 501 385 583
Email: parzelski@poczta.fm

Grh Rhein

O nas

GRH RHEINGrupę Rekonstrukcji Historycznej RHEIN utworzyło w maju 2006 roku grono pasjonatów historii konfliktów zbrojnych, a w szczególności II wojny światowej. W naszych działaniach rekonstrukcyjnych staramy się, w maksymalnie wierny realiom epoki sposób, odtworzyć umundurowanie, wyposażenie, uzbrojenie jak również codzienne frontowe życie żołnierzy 17. Aufklärungs Kompanie, V. Battalion, Infanterie Regiment Großdeutschland (17 Kompania zwiadu 5 Batalionu Pułku Piechoty "Großdeutschland").

Nasza Grupa zajmuje się również odtwarzaniem jednostek grenadierów pancernych z 9 Dywizji Pancernej SS "Hohenstaufen".


Bardzo często spotykamy się z pytaniem - dlaczego akurat jednostki niemieckie z czasu II wojny światowej? Wybór ten jest wynikiem naszych zainteresowań umundurowaniem, wyposażeniem i uzbrojeniem armii niemieckiej z tego właśnie okresu. I tylko tym. Interesuje nas różnorodność tychże właśnie elementów zastosowanych przez tę armię podczas 6 lat wojny. I to stanowi jedyny obszar naszych badań i działań. Tak, badań właśnie, jako że w naszym odczuciu, na miano Rekonstruktora zasługuje tylko taka osoba dla której rekonstrukcja historyczna nie jest jedynie chęcią wzięcia udziału w inscenizacji i niczym innym. Rekonstrukcja nie poparta wiedzą historyczną na temat odtwarzanych postaci, wydarzeń i realiów epoki staje się żałosną bieganiną po terenie inscenizacji i niczym poza tym.


GRH RHEINBiorąc udział w inscenizacjach i rekonstrukcjach historycznych cały czas pamiętamy o tym, że jesteśmy Polakami i obca jest nam ideologia, która nakazała żołnierzom w tychże właśnie mundurach wkroczyć we wrześniu 1939 roku do naszego kraju. Zdajemy sobie sprawę ze zbrodniczego charakteru systemów totalitarnych, które wciągnęły Europę i świat w ten najkrwawszy z konfliktów XX wieku. Dlatego też z GRH RHEIN natychmiast usuwane będą osoby, dla których przygoda z rekonstrukcją historyczną mogłaby stać się wygodną płaszczyzną dla mniej lub bardziej jawnego głoszenia poglądów sprzecznych z dyspozycjami Konstytucji RP i Kodeksu karnego.
GRH RHEIN jest otwarta na wszystkich, których pasją jest historia i rzetelne podejście do wspaniałej przygody jaką może stać się rekonstrukcja historyczna.